Monday, 2 June 2014

Week 22

"O sancta simplicitas! In what strange simplification and falsification man lives." Nietzsche
 "O sancta şimplicitas! Ne de tuhaf basitlikler ve sahtelikler yaşıyor insan!"


Week 21

"No matter what he does, every person on earth plays a central role in the history of the world. And normally he doesn't know it." Paulo Coelho, The Alchemist

"Kim ve ne olursa olsun yeryüzünde her insan, her zaman, dünya tarihinde başrolü oynar. Ve doğal olarak o bilmez bunu."

Week 20

"The secret is here in the present. If you pay attention to the present, you can improve upon it. And, if you improve on the present, what comes later will also be better." Paulo Coelho, The Alchemist

"Gizin kökü şimdidedir; şimdiye dikkat edecek olursan, onu iyileştirebilirsin. Ve şimdiyi iyileştirebilirsen, daha sonra gelecek olan da iyi olacaktır."Monday, 12 May 2014

İstanbul Kırmızısı, Ferzan Özpetek"Ama şimdi biliyorum, aşkın ana noktası bu: akşamları kapıda bekleyen birinin olması. Seni kucaklayan birinin. Ebediyen değil, tek bir gün için bile olsa kolları arasında kendini yuvanda hissetmeni sağlayan birinin."


"Aşk. Ne öğrendim aşk hakkında?"

...
"Yani, sevdiğimiz insanları asla unutmadığımız, onların daima bizimle kaldıklarıdır; bizi onlara artık var olmasalar bile çözülmez biçimde bağlayan bir şeyler olduğudur."

"Çünkü temelde aşık olmayı açıklayacak bir neden asla yoktur. Sadece olur."

"Aşk ömürlüktür.""Kimi insanlar vardır, zayıflığı ve güzelliği tek bir özelliklerinde toplarlar. Engin bir kırılganlık. Sanki billurdan yapılmışlardır ve bu durumu idare etmek hem kendileri hem başkaları için çok zordur. Hayatın darbelerine, engellerine, düşüşlerine direnemezler."

"Onda beni çeken hep bu oldu. Aramızda çözüme kavuşmamış bir şeyler vardı; bizi birbirimize çeken manyetik bir şeyler."
"Sonsuz bir şimdide yaşıyordu: geçmişin değeri kalmamıştı, geleceğin de pek önemi varmış gibi görünmüyordu."

Week 19

"Each day, in itself, brings with it an eternity." Paulo Coelho
"Her gün kendisiyle birlikte ebediyeti getirir."


Thursday, 8 May 2014

Week 18

"It's the possibility of having a dream come true that makes life interesting." (Paulo Coelho, The Alchemist)
"Bir düşü gerçekleştirme olasılığı yaşamı ilginçleştiriyor." (Simyacı)


"Everyone seems to have a clear idea of how other people should lead their lives, but none about his or her own." (Paulo Coelho)
"Herkes bizim nasıl yaşamamız gerektiğini elifi elifine bildiğine inanır. Ne var ki, hiç kimse kendisinin kendi hayatını nasıl yaşaması gerektiğini kesinlikle bilmez." 


"And better still to be alone with one's books. They tell their incredible stories at the time when you want to hear them. But when you're talking to people, they say some things that are so strange that you don't know how to continue the conversation." (Paulo Coelho)
"Ya da kitaplar, dinlemek isterseniz size ilginç öyküler anlatır. Ama insanlarla konuşurken durum başka, öylesine tuhaf şeyler söylerler ki, konuşmayı nasıl sürdüreceğini bilemezsiniz."


"In any case, it's good that you've learned that everything in life has its price." (Paulo Coelho)
"Ama ne olursa olsun, hayatta her şeyin bir bedeli olduğunu öğrenmek senin için iyi bir şey."


"You must always know what it is that you want." (Paulo Coelho)
"Her zaman, ne istediğini bilmek zorunda olduğunu anımsa." 

Thursday, 1 May 2014

The School for Gods

"Love means amore in Italian and amore comes from the Latin word 'a-mors', which means the absence of death. Hence. when I say 'I love you', I mean 'I wish for you to live forever." (Stefano D'Anna)

"Sevginin italyanca karşılığı amore'dir, kökü ise latincede ölümsüzlük anlamındaki 'a-mors' sözcüğünden gelir. Bu durumda, 'Seni Seviyorum' dediğimde aslında 'Senin sonsuza dek yaşamanı diliyorum!' demek istiyorum.""Mea Culpa. These two words compress the formula of unlimited accountability. They hold the secret of boundless energy. Mea Culpa means that everything that happens is up to you and no one else's responsibility in the entire universe."(Stefano D'Anna)

"Mea Culpa. Benim hatam. Bu iki kelime, mutlak sorumluluğun formülünü özetler. Sınırsız enerjinin sırrını içerir. Mea Culpa, olup biten herşeyin evrende hiç kimsenin sorumluluğunda olmadığı, sadece sana bağlı olduğu anlamına gelir."


"Uniformity is mediocrity! Do not imitate, do not follow others. Be in the sun when the others are in the shadow and be in the shadow when the others are in the sun." (Stefano D'Anna)

Tekdüzelik, sıradanlıktır. Başkalarını taklit etme, başkalarının peşinden gitme. Diğerleri gölgedeyken sen güneşte ol, onlar güneşteyken sen gölgede kal.


Week 17

"And I have again observed my dear friend, in this trifling affair, that misunderstandings and neglect occasion more mischief in the world than even malice wickedness."_Goethe, The Sorrows of Young Werther

"Ve sevgili dostum, yanlış anlaşılmaların ve tembelliğin, dünyada entrika ve kötülükten belki daha fazla yanılgıya yol açtığını bu küçük meselede bir kez daha anlamış oldum."
Gabo

"It's enough for me to be sure that you and I exist at this moment."_Gabriel Garcia Marquez


Week 16

"Distance, my friend, is like futurity.
...
But alas! When we have attained our object, when the distant there becomes the present here, all is changed; we are circumscribed as ever, and our souls still languish for unattainable happiness."
_Goethe, The Sorrows of Young Werther

"Ah gelecek neyse uzak da odur!
...
Ah, oraya vardığımızdaysa, orası şmdi burası olmuşsa, her şey her zamanki haline bürünür, zavallılığımızın ve sınırılığımızın içinde kalakalırız, ruhumuzsa kaçırdığımız huzura özlem duyar."
_Goethe, Genç Werther'in Acıları


Week 15

"We always weaken whatever we exaggrate." _Jean François de La HarpeWeek 14

"In all affairs it's a healthy thing now and then to hang a question mark on the things you have long taken for granted." _Bertrand Russel