Monday, 2 June 2014

Week 22

"O sancta simplicitas! In what strange simplification and falsification man lives." Nietzsche
 "O sancta şimplicitas! Ne de tuhaf basitlikler ve sahtelikler yaşıyor insan!"


Week 21

"No matter what he does, every person on earth plays a central role in the history of the world. And normally he doesn't know it." Paulo Coelho, The Alchemist

"Kim ve ne olursa olsun yeryüzünde her insan, her zaman, dünya tarihinde başrolü oynar. Ve doğal olarak o bilmez bunu."

Week 20

"The secret is here in the present. If you pay attention to the present, you can improve upon it. And, if you improve on the present, what comes later will also be better." Paulo Coelho, The Alchemist

"Gizin kökü şimdidedir; şimdiye dikkat edecek olursan, onu iyileştirebilirsin. Ve şimdiyi iyileştirebilirsen, daha sonra gelecek olan da iyi olacaktır."